Love2BeMama.com wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ik probeer zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te zijn. Toch kunnen Love2BeMama, noch ik, Linda Bosscher, en mijn redactieleden niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Love2BeMama is onderdeel van DutchFamilyWorks. Overal in de tekst waar ‘Love2BeMama’ staat kan ook ‘DutchFamilyWorks’ worden ingevuld.

Auteursrechten
Deze website is het exclusieve eigendom van Love2BeMama. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Love2BeMama.com is het niet toegestaan om informatie van deze site te verspreiden, te vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Je mag wel mag wel informatie van deze website afdrukken en/of voor persoonlijk eigen gebruik downloaden. Bij het gebruik voor informatieve doeleinden, na contact met Love2BeMama en toestemming, eisen wij dat de naam Love2BeMama en de vermelding naar de website worden opgenomen. Ook de auteur die het stuk heeft geschreven moet worden vermeld.

Daar waar Love2BeMama met het gebruik van een tekst danwel afbeelding inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde is dit onbedoeld. Wij verzoeken de vermeende rechthebbende in dat geval verzocht contact met ons op te nemen.

De teksten die geschreven zijn door de bloggers blijven eigendom van de bloggers. Zij geven met het insturen van hun tekst toestemming om dit blog of artikel te plaatsen op Love2BeMama. De bloggers mogen hun blog ook voor andere doeleinden gebruiken, mits ze verwijzen naar de plaatsing op Love2BeMama en een blog niet rechtstreeks doorplaatsen. Zoekmachines houden niet van dubbele content op het web dus heeft dat invloed op de zoekopdrachten en vindbaarheid van teksten. Mocht het zo zijn dat een redactielid stopt met bloggen, dan blijft het artikel online staan op Love2BeMama. Geschreven artikelen worden niet verwijderd na het vertrek van een blogger. Deze artikelen blijven in het archief staan.

Beeldmateriaal mag niet overgenomen worden van Love2BeMama. Dit gaat om beeldmateriaal dat staat bij blogs, advertenties, achtergronden en/of logo’s van Love2BeMama. Wij gebruiken beeldmateriaal van (gratis) beeldbanken of foto’s en afbeeldingen die gemaakt zijn door onze bloggers. Wil je toch beeldmateriaal van Love2BeMama.com gebruiken? Vraag dit dan eerst aan per e-mail.

Bij het plaatsen van beeldmateriaal verwijzen wij naar de bron van herkomst. Ditzelfde geldt voor gebruikte quotes, citaten en overige teksten die ter illustratie bij een artikel worden gebruikt.

Privacy
Persoonlijke gegevens die je aan Love2BeMama verstrekt, worden opgenomen in de database van Love2BeMama. Deze gegevens worden door Love2BeMama gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes ten behoeve van onze producten/diensten. Je beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Review producten
Op Love2BeMama verschijnen regelmatig reviews. Wij geven onze mening over producten die wij door producenten en webshops opgestuurd krijgen. Het opsturen van een product is geen garantie voor een positieve review. Wij zullen altijd onze eerlijke mening geven, uiteraard wel met een goede onderbouwing. Bij een aanvraag of wij een product willen testen maakt de redactie van Love2BeMama direct duidelijk dat wij geen garantie geven op een positieve review.

Reviewproducten sturen wij niet terug, tenzij in overleg maar het geeft niet onze voorkeur.

Registreren als gebruiker op Love2BeMama; het forum en de webwinkel
Bij het registreren op het de website, het forum of de webwinkel van Love2BeMama ga je er mee akkoord dat wij je mailgegevens mogen gebruiken voor eigen doeleinden. Denk aan het verzenden van een nieuwsbrief, opzetten van campagnes en om je op de hoogte te brengen van ander nieuws. Je gegevens worden opgeslagen in onze database en nieuwsbrief bestand.

Functies op Love2BeMama
De vacatures en functies bij Love2BeMama zijn bedoeld voor vrijwilligers. Wij betalen onze medewerkers niet uit. Je kunt geen rechten verlenen aan het invullen van een functie als redacteur of medewerker bij Love2BeMama. Uiteraard kun je dit wel vermelden op een curriculum vitae.

Algemene voorwaarden deelname winacties
Door jouw deelname aan winacties ga je er mee akkoord dat, wanneer je de winnaar bent, je e-mailadres wordt doorgegeven aan het bedrijf dat de winactie ter beschikking stelt. Wij zullen echter nooit adresgegevens doorspelen aan andere bedrijven.

Winaars van winacties op Love2BeMama.com worden na afloop gecommuniceerd op een speciale winnaarspagina. De winnaars krijgen ook persoonlijk bericht.

Prijzen worden beschikbaar gesteld door externe bedrijven. Zij verzenden direct aan de winnaar. Love2BeMama zit daar niet meer tussen. Wel doen wij ons best om dit snel en goed te laten verlopen. Wij zijn echter niet aansprakelijk te stellen voor leveringsproblemen en/of het eventueel niet afhandelen van de winactie door het externe bedrijf.

Deelnemers kunnen slechts eenmaal meedoen aan een en dezelfde winactie. Tenzij anders beschreven bij die specifieke winactie. Love2BeMama mag deelnemers uitsluiten van deelname, wanneer een persoon voor een winactie meerdere keren meedoet, maar dan onder een ander e-mailadres of een andere naam.

Een actie mag altijd, zonder opgaaf van redenen, stopgezet worden door Love2BeMama.

Bij het meedoen van een winactie wordt je e-mailadres ingeschreven in ons bestand. Wij versturen een nieuwsbrief die je zal ontvangen. Ten alle tijden kan het lidmaatschap opgezegd worden. Doe je weer opnieuw mee aan een winactie dan staat hij opnieuw weer ingeschreven.

Algemene voorwaarden deelname forum
Door deelname aan het forum van Love2BeMama ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, vragen wij je om het forum niet meer te gebruiken. Wij hebben het recht om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar zoveel mogelijk van op de hoogte houden. Houd echter ook zelf de wijzigingen in de gaten. Als je niet akkoord gaat met een van de toekomstige wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van het forum van Love2BeMama. Als je wel gebruik blijft maken van het forum van Love2BeMama, ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Dit forum werkt op WordPress en is onderdeel van Love2BeMama.

Love2BeMama hanteert de volgende forumregels:

  • Houd je netjes aan de geldende fatsoensnormen. Behandel elkaar met respect. Je plaatst dan ook geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud die in strijd is met internationale wetten, de wetten van jouw eigen land of het land waar het forum van Love2BeMama gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een directe uitsluiting en waarschuwen wij, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Wij zijn bevoegd om je te verwijderen en je IP-adres te blokkeren zonder waarschuwing. Je IP-adres wordt bij iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van deze voorwaarden kunnen afdwingen.
  • Adverteren is alleen toegestaan met toestemming van Love2BeMama. Berichten en/of profielen met sluikreclame worden verwijderd.
  • Het is niet toegestaan om tekst, foto’s, afbeeldingen en plaatjes te plaatsen die beschermd zijn met auteursrecht.
  • Het openbaar maken van persoonlijke informatie van anderen is niet toegestaan. Berichten waarin dit gebeurt, worden door Love2BeMama bewerkt of verwijderd.
  • Berichten, antwoorden en hun onderwerp dienen geplaatst te worden in de Nederlandse taal. Gebruik in je bericht een normale schrijfwijze, dus niet allemaal hoofdletters. Dat komt schreeuwerig over. Berichten die bestaan uit alleen hoofdletters of geschreven zijn in een andere taal dan het Nederlands, worden dan ook direct verwijderd of aangepast. Zonder verder overleg. Tevens wordt het veelvuldig gebruik van leestekens niet gewaardeerd, hieronder verstaan wij het herhaaldelijk gebruiken van combinaties van uitroeptekens, vraagtekens en dergelijke. Vermijd titels met te veel hoofdletters. Gebruik in plaats van “HELP!!!” liever “Wie kan mij helpen met…?”.
  • Love2BeMama heeft het recht om alle berichten, onderwerpen, reacties en/of forums te verwijderen, bewerken en/of verplaatsen op het moment dat zij dit passend vindt, en zonder opgaaf van redenen.
  • Wij hebben het recht om gebruikers geheel of gedeeltelijk, en zonder opgaaf van redenen, de toegang tot Love2BeMama te ontzeggen op het moment dat zij dit passend vindt.
  • Als gebruiker sta je toe dat jouw informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw instemming aan derden doorgegeven, maar wel gebruikt voor eigen doeleinden van Love2BeMama.
  • Mocht er door een eventuele forumhack gegevens openbaar gemaakt worden, dan zijn noch Love2BeMama, noch WordPress verantwoordelijk.

Algemene voorwaarden adverteren
De algemene voorwaarden voor het adverteren, schrijven van een redactioneel stuk, het ter beschikking stellen van producten of diensten voor een winactie, het ruilen van een link, het plaatsen en/of schrijven van een advertorial, een vermelding in de nieuwsbrief, adverteren in de nieuwsbrief en/of het opsturen en ter beschikking stellen van een product voor een review, zijn bij de redactie op te vragen per e-mail.